ఇండెక్స్ చేయబడింది
 • J గేట్ తెరవండి
 • జెనామిక్స్ జర్నల్‌సీక్
 • ఉల్రిచ్ పీరియాడికల్స్ డైరెక్టరీ
 • RefSeek
 • రీసెర్చ్ జర్నల్ ఇండెక్సింగ్ డైరెక్టరీ (DRJI)
 • హమ్దార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
 • EBSCO AZ
 • OCLC- వరల్డ్ క్యాట్
 • ప్రాక్వెస్ట్ సమన్లు
 • విద్వాంసుడు
 • పబ్లోన్స్
 • జెనీవా ఫౌండేషన్ ఫర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్
 • యూరో పబ్
 • గూగుల్ స్కాలర్
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి
జర్నల్ ఫ్లైయర్
Flyer image

నైరూప్య

Protein Separation from fermentation Broth (E. coli) using polyethersulfone UF and MF membranes

Prafulla G Bansod and VS Sapkal

In this paper, the intracellular E.coli fermentation broth was developed in fermentor. The broths were separated using 0.2?m microfiltration polyethersulfone membranes. The Cells of E.coli was retained in microfiltration membrane, were broken in high pressure homogenization. The cells debris and protein were separated using polyethersulfone 0.2?m PES Microfiltration membranes. In microfiltration, cells of E.coli were rejected and proteins collected in permeate sides. After microfiltration, 30KD Ultra filtration membrane was used to separate proteins. About 91.01 % of the proteins were separated by the ultra filtration polyethersulfone membrane.