ఇంజనీరింగ్ జర్నల్స్

ఇంజినీరింగ్ అనేది సైద్ధాంతికంగా మరియు ప్రకృతిలో అన్వయించబడిన ఆధునిక శాస్త్రాలలో ఇంకా పురాతనమైనది. ఇది భౌతిక, గణిత, రసాయన మరియు జీవ శాస్త్రాలను కలిగి ఉన్న ఇంటర్ డిసిప్లినరీ సైన్స్. గణన పద్ధతులు, ఇన్ఫర్మేటిక్స్ మరియు గణాంకాలు డేటాగా భద్రపరచబడిన సమాచారం యొక్క సంరక్షణ, విశ్లేషణ మరియు వివరణ కోసం అంతర్గతంగా ఉపయోగించబడతాయి. తయారీ మరియు సేవా పరిశ్రమల ద్వారా వివిధ రకాల దేశీయ మరియు పారిశ్రామిక అవసరాలపై మానవ నాగరికతకు ఇంజనీరింగ్ గొప్ప పరిష్కారాలను అందిస్తుంది. శాస్త్రం మరియు అభ్యాసంగా ఇంజనీరింగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలకు గొప్ప పరిష్కారాలను అందిస్తుంది.

ఇంజనీరింగ్ జర్నల్స్