ఇండెక్స్ చేయబడింది
 • J గేట్ తెరవండి
 • జెనామిక్స్ జర్నల్‌సీక్
 • అకడమిక్ కీలు
 • JournalTOCలు
 • పరిశోధన బైబిల్
 • చైనా నేషనల్ నాలెడ్జ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (CNKI)
 • స్కిమాగో
 • ఉల్రిచ్ పీరియాడికల్స్ డైరెక్టరీ
 • ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్స్ లైబ్రరీ
 • RefSeek
 • హమ్దార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
 • EBSCO AZ
 • OCLC- వరల్డ్ క్యాట్
 • SWB ఆన్‌లైన్ కేటలాగ్
 • వర్చువల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ బయాలజీ (విఫాబియో)
 • పబ్లోన్స్
 • మియార్
 • సైంటిఫిక్ ఇండెక్సింగ్ సర్వీసెస్ (SIS)
 • యూరో పబ్
 • గూగుల్ స్కాలర్
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి
జర్నల్ ఫ్లైయర్
Flyer image

నైరూప్య

Nanotubes: Unveiling the Marvels of Carbon-Based Structures

Dr. Turan Acar

Nanotubes have emerged as a fascinating class of nanostructured materials with extraordinary properties and potential applications in various fields. These tubular structures, typically composed of carbon or other materials, possess unique electronic, thermal, and mechanical properties due to their nanoscale dimensions and atomic arrangement. In recent years, extensive research efforts have been dedicated to understanding the synthesis, characterization, and manipulation of nanotubes, as well as exploring their diverse applications in electronics, energy storage, medicine, and materials science. This abstract provides an overview of the fundamental aspects of nanotubes, highlighting their structure, properties, synthesis methods, and current and future applications. Nanotubes, specifically carbon nanotubes (CNTs), have attracted considerable attention in the field of nanotechnology due to their unique physical and chemical properties. These cylindrical nanostructures consist of rolled-up sheets of graphene and exhibit exceptional mechanical strength, high electrical conductivity, and remarkable thermal properties. In recent years, extensive research has been conducted to explore the various applications of nanotubes in diverse fields such as electronics, energy storage, biomedical engineering, and materials science. This abstract provides an overview of the properties, synthesis methods, and potential applications of nanotubes, highlighting their significance and future prospects.