ఇండెక్స్ చేయబడింది
 • J గేట్ తెరవండి
 • జెనామిక్స్ జర్నల్‌సీక్
 • JournalTOCలు
 • ఉల్రిచ్ పీరియాడికల్స్ డైరెక్టరీ
 • RefSeek
 • హమ్దార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
 • EBSCO AZ
 • OCLC- వరల్డ్ క్యాట్
 • పబ్లోన్స్
 • జెనీవా ఫౌండేషన్ ఫర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్
 • యూరో పబ్
 • గూగుల్ స్కాలర్
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి
జర్నల్ ఫ్లైయర్
Flyer image

నైరూప్య

Mantle Cell Lymphoma Presenting as a Gastric Mass & Multiple Lymphomatous Polyposis of the Duodenum: A Case Report and Review of the Literature

Mohamed Boudjelal, Danuta E. Mosskowsaka and Stuart Farrow

We present a case of a 61 year old man admitted for epigastric pain and fatigue. Computed tomography and endoscopy revealed the presence of a gastric mass and multiple polyps in the duodenum. The patient also had widespread lymphadenopathy, ascites and pleural effusion. Genetic and immunohistochemical testing confirmed the diagnosis of disseminated mantle cell lymphoma. To the best of our knowledge, we are the first to describe a case of simultaneous gastric and duodenal mantle cell lymphoma.