ఇండెక్స్ చేయబడింది
  • J గేట్ తెరవండి
  • జెనామిక్స్ జర్నల్‌సీక్
  • చైనా నేషనల్ నాలెడ్జ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (CNKI)
  • ఉల్రిచ్ పీరియాడికల్స్ డైరెక్టరీ
  • RefSeek
  • హమ్దార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
  • EBSCO AZ
  • OCLC- వరల్డ్ క్యాట్
  • పబ్లోన్స్
  • గూగుల్ స్కాలర్
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి
జర్నల్ ఫ్లైయర్
Flyer image

నైరూప్య

Antibacterial Susceptibility of Bacteria Isolated from Wound Swab of Patient Receiving Medication in University Teaching Hospital, Gwagwalada, Abuja, Nigeria

Jimba Rai Amos*, Egbenoma Aigboeghian, Aigboeghian Preciousgift, OO Omolehin

This research examined the antibacterial sensitivity of bacteria isolated from wound infection. Ten samples were collected using swab stick. From the isolates of this research identified both Gram positive and Gram negative bacteria; these include Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococci, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter species. These organisms are of public health importance. Susceptibility outcome revealed that Ofloxacillin and ciprofloxacin were effective against Gram positive bacteria. Amikacin, Ciprofloxacin, Ceftriaxone and Norflaxacin were effective against Gram negative bacteria hence, the study indicate that Gram negative bacteria are more susceptible to antibiotic than Gram positive bacteria. Antimicrobial Multi-Resistant (AMR) was higher among Gram positive bacteria compared to Gram negative bacteria. Treatment of wound infection remains a significant concern for surgeons and physicians in a health care facility. The problem has been magnified due to the unrestrained and rapidly spreading resistance to the available array of antimicrobial agents. The study therefore, recommends multi-drug administration to patient suffering from wound infection, either caused by burn, accident or of any kind.