ఇండెక్స్ చేయబడింది
 • J గేట్ తెరవండి
 • జెనామిక్స్ జర్నల్‌సీక్
 • అకడమిక్ కీలు
 • JournalTOCలు
 • CiteFactor
 • ఉల్రిచ్ పీరియాడికల్స్ డైరెక్టరీ
 • వ్యవసాయంలో గ్లోబల్ ఆన్‌లైన్ పరిశోధనకు యాక్సెస్ (AGORA)
 • ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్స్ లైబ్రరీ
 • సెంటర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ బయోసైన్సెస్ ఇంటర్నేషనల్ (CABI)
 • RefSeek
 • రీసెర్చ్ జర్నల్ ఇండెక్సింగ్ డైరెక్టరీ (DRJI)
 • హమ్దార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
 • EBSCO AZ
 • OCLC- వరల్డ్ క్యాట్
 • విద్వాంసుడు
 • SWB ఆన్‌లైన్ కేటలాగ్
 • వర్చువల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ బయాలజీ (విఫాబియో)
 • పబ్లోన్స్
 • జెనీవా ఫౌండేషన్ ఫర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్
 • యూరో పబ్
 • గూగుల్ స్కాలర్
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి
జర్నల్ ఫ్లైయర్
Flyer image

నైరూప్య

Colorimetric Immunocapture Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay for Rapid Detection of the Potato virus Y

Mohammad Amin Almasi and Seyedmohammad Hosseyni Dehabadi

Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) assay is a novel technique for amplifying DNA under constant temperature, with high specificity, sensitivity, rapidity and efficiency. To diminish the time required for some diagnostic assays including Reverse Transcription PCR (RT-PCR), Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP) and also DAS-ELISA into a minimum level, an innovative colorimetric IC-RT-LAMP and IC-RT-PCR protocol on the basis of Potato Virus Y (PVY) genome were used and optimized. Firstly, DAS-ELISA assay was performed to detect of the virus in a collection containing 95 suspicious samples. Lastly, five samples were detected as the positive samples. Then, the positive samples were verified by molecular methods. In this regard, all four RT-LAMP primers (i.e. F3, B3, FIP and BIP) together with RT-PCR primers (F and B) were selected on the basis of coat protein gene (CP) of PVY genome. Even though DAS-ELISA, RT-PCR and RT-LAMP assays could successfully detect positive infected plant samples, considering the time, safety, sensitivity, cost and simplicity, the last one was overall superior. Furthermore, the results demonstrated that the RT-LAMP assay was 100 times sensitive and 3 time faster compared to RT-PCR. LAMP assay was accomplished in the water bath either frees from any thermal cycler machine or sophisticated laboratories facility. Meanwhile, among six different visual dyes to accurately detect IC–RT-LAMP products, Hydroxynaphthol blue, GeneFinderTM and SYBR Green I could produce long stable colour change and brightness in a close tube-based approach to prevent cross-contamination risk, concluded eventually as the best ones. We accordingly propose this colorimetric assay as a highly reliable alternative viral recognition system regarding PVY recognition and probably other viral-based diseases.